سومین نمایشگاه بین المللی ورزش، محصولات نوین و تجهیزات وابسته